LINKS

Indberetning af utilsigtede hændelser, for patienter:

https://stps.dk/da/

Klagevejledning patienterstatning:

https://pebl.dk/da/soeg-erstatning

Patientinformationer:
Dansk Dermatologisk Selskab

Eksem og allergi:
Videncenter for Allergi 
Sund hud 
Håndeksem

Børneeksem:
Atopisk Eksem Forening

Psoriasis:
Psoriasis.dk

Danderm:
Danderm.dk

Kræftens bekæmpelse:
Cancer.dk

Her kan du læse vores cookiepolitik:
Klik her

I august 2019 har klinikken haft besøg af Sundhedsstyrelsen vedr. ordination af medicin Methotrexat. Besøget gennemført uden anmærkninger. Den fulde rapport opbevares i klinikkens sektretariat.

I april 2018 har klinikken har gennemgået akkreditering udfra DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) uden anmærkninger.